Redoviti program

Redoviti 10-satni program u našem vrtiću je organiziran u 5 odgojnih skupina; ovisno o dobi djece, ponekad je to 2 jasličke i 3 vrtićke, a ponekad 3 jasličke i 2 vrtićke. U okviru redovitog programa smo integrirali i neke posebne programe, koji se dodatno ne naplaćuju:

• U jednoj jasličkoj i jednoj vrtićkoj skupini SMJENSKI PROGRAM
• U svim vrtićkim skupinama PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

U najmlađoj jasličkoj skupini uvijek rade 3 odgojitelja, a najveći broj djece koje upisujemo u ove skupine je 20.

Evo kako izgleda jedan dan u jaslicama i vrtiću:

previous arrow
next arrow
Slider