Program predškole

Program predškole je poseban oblik organizirane pripreme djece za polazak u osnovnu školu. Osnovna je uloga predškolskog odgoja pridonošenje povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Predškola, kao specifičan razvojni program, kreirana je tako da osim poticanja svih aspekata djetetova razvoja nastoji senzibilizirati dijete za razumijevanje i prihvaćanje međusobnih različitosti, poučiti ga znanjima, vještinama i osposobiti za prihvaćanje budućih školskih obveza, poticati slobodu u izražavanju, radoznalost i kreativnost, obogatiti iskustva novim spoznajama te ga usmjeriti prema igrama i aktivnostima koje će dijete potaknuti na jačanje pozitivne slike o sebi, a sve u svrhu uspješne prilagodbe novim uvjetima života, rasta i razvoja što ga očekuju u školi.

Cilj je omogućiti djetetu da se razvije u kompetentnu, samostalnu, odgovornu osobu, svjesnu sebe i svojih potencijala, svoje društvene i prirodne sredine, koja je otvorena, komunikativna te ispunjena optimizmom.

Planiranje kurikuluma predškole temelji se na jednakim polazištima, ciljevima i načelima kao i kurikulum vrtića, a sve u skladu sa suvremenim shvaćanjem djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja. Osnovno obilježje programa je znanstveno – humanistički pristup – načelo cjelovitosti razvoja djeteta, pri čemu je naročito važna sloboda u njegovom kreativnom stvaranju i provođenju.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja verificiralo je Program predškole DV Košnica (Kl: 601-02/15-03/00455, Ur.broj: 533-25-15-0004 od 27. srpnja 2015.) te se program provodi sukladno Zakonu o predškolskom odgoju sa svom djecom polaznicima vrtića u godini prije polaska u prvi razred.

Odlično surađujemo sa školama u našem okruženju te djeca predškolarci svake godine posjete OŠ Stenjevec i OŠ Dragutina Domjanića, sudjeluju u nastavi i upoznaju se s učiteljicama, prvašićima i iskuse kako izgleda jedan školski sat.

previous arrow
next arrow
Slider