Kraći programi

Kraći program plesa

Kraći program plesa u Košnici smo pokrenuli u okviru projekta „Zujimo cijeli dan: program smjenskog rada u DV Košnica“, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda te je besplatan za svu djecu polaznike vrtića za vrijeme trajanja projekta. Program provode educirani plesni pedagozi, vanjski suradnici DV Košnica. Organizacija programa:

 • za djecu polaznike DV Košnica stariju od 4 godine
 • u trajanju od dva puta tjedno po 45 min,
 • u najviše dvije skupine programa,
 • s najviše 15 djece po skupini
 • u sportskoj dvorani vrtića

Program prolazi kroz šest unaprijed određenih tema podijeljenih u podteme. Glavne teme se temelje na principima koje je kreirala Ana Maletić u svom djelu „Pokret i ples“. Maletić smatra da je temelj modernog odgoja razvijanje stvaralaštva djeteta. Teme:

1. Svijest o svom tijelu u pokretu/kinestetički osjećaj Osjećaj za svoje tijelo u pokretu ili tzv. kinestetički osjećaj, jedan je od temeljnih osjeta koji se razvija kod svakog djeteta od samog rođenja. Zadatak prve teme je prepoznati taj osjećaj te ga probuditi kroz kretanje. Kako bi dijete uopće stvorilo svijest o svom tijelu i njegovim mogućnostima, u prvoj temi osvještavamo dio po dio tijela u pokretu, radimo na prihvaćanju individualnih posebnosti djeteta i prepoznavanju njegovih mogućnosti, bavimo se osnovnim tehničkim elementima koji se kasnije razvijaju u kompleksnije strukture i omogućavaju djetetu prikupljanje vlastitog plesnog vokabulara za njegove kratke plesne radove koji slijede u idućim temama.

2. Tijelo u prostoru Nakon što dijete stekne dojam vlastitog tijela i osobnog prostora, djetetova pažnja se usmjerava na prostor oko njega odnosno na spoznavanje prostora u kojem se kreće. Dijete se prvi put susreće sa radom u paru te mu se pruža mogućnost izražavanja i prezentiranja vlastitih ideja, a s druge strane i prepoznavanje tuđih potreba kako bi kroz suradnju s drugima ostvarilo predviđeni zadatak. Od djeteta se zahtijeva incijativnost i inovativnost za razvoj vlastitih ideja.

3. Ritmizacija i dinamika kretanja Ova tema je usmjerena na upoznavanje bogatstva pokreta kroz istraživanje ritmizacije; prvo kroz ritam disanja kao i vlastitog osjećaja za ritam, a zatim i kroz prepoznavanje ritma u glazbi te korištenja glazbe kao inspiracije za kretanje. Kroz improvizaciju i igru, dijete se upoznaje sa mogućnostima kretanja u različitim kvalitetama dinamike i ritma.

4. Tok pokreta Dijete upoznaje razlike između vezanog i slobodnog toka pokreta te kroz verbalno izražavanje dijete prepoznaje emocionalna stanja u koja ga određeni način kretanja dovodi. Tako u slobodnom toku kretanja prevladava lakoća i živahnost dok vezani tok donosi promišljenost i sigurnost. Naposljetku se tok pokreta veže sa već usvojenom ritmizacijom i dinamikom kretanja što djetetu omogućava kompleksniji i bogatiji plesni izražaj.

5. Rad u duetu i rad u grupi Ova tema zahtijeva od djeteta prilagođavanje partneru i suradnju s drugima. Kroz jednostavne improvizacijske zadatke, dijete uči pratiti druge, prepoznaje svoju ulogu u grupi, razvija senzibilitet za druge. Internalizirani osjećaj za rad sa drugima je temelj za kasnije oblikovanje kratkih plesnih sekvenci u grupi.

6. Upoznavanje s osnovnim izražajnim akcijama Osnovne izražajne akcije su zajedničke svakom obliku kretanja – od hoda, stajanja, razgovora, trka pa sve do plesa. One su kombinacija ritma, dinamike, toka pokreta i prostora. Dijete se kroz ovu temu uči prepoznavati i imenovati vlastite i tuđe načine kretanja te to znanje koristi u kreiranju vlastitog plesnog materijala.

Tijekom posljednjih dva i pol mjeseca smo se upoznali kroz plesne igre, improvizaciju, smišljanje vlastitih plesnih pokreta, skokova, okreta… Puno smo se zabavljali smišljajući zanimljive vrste plesova kao što su debeli ples, sramežljivi ples, tihi ples pa čak i plesove inspirirane bojama! Puno plesova je  završavalo igrom kipova, a nekad se u našoj dvorani moglo pronaći strašnih, smiješnih, ludih i svakakvih drugih kipova! Naravno, osim igara, naučili smo i tri jako važna skoka za male plesače i plesačice: poskok, konjić i skok preko potoka. Danas smo ih ponavljali da budemo sigurno da ćemo ih se sjetiti na jesen! Ono čime se možemo pohvaliti je da bez ikakvih problema možemo isprve napraviti veliki lijepi krug ili vlakić, da smo naučili pričekati svoj red za ples i govorenje ideja, da se trudimo misliti na druge plesače u prostoru i imati razumijevanja za njihove svakakve plesove. Jedino nekad zaboravimo na taj končić koji nam drži leđa ravnima, ali nema veze, na to se nekad treba podsjetiti i velike plesače.

previous arrow
next arrow
Slider
Kraći program sporta

Kraći program sporta provodimo od 2012. godine, za što smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili suglasnost. To znači da je naš program u skladu s najvišim standardima rada te da je metodologija prilagođena djeci predškolske dobi. Program smo pripremili u suradnji s dr.sc. Sanjom Šalaj s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, nakon što smo 2011. prvi puta sudjelovali u njezinom nacionalnom projektu Motoričke kompetencije djece predškolske dobi. Dječji vrtić Košnica ima iznimno dobre mogućnosti poticanja svih oblika razvoja djece, a prostorno – dvoranom i velikim dvorištem omogućuje djeci i kretanje kao način izražavanja ali i organizirano vježbanje za stvaranje navike tjelesnog vježbanja i aktivnog života u budućnosti. Poznata je činjenica koliko se djeca sve manje i manje kreću, a u uvjetima predškolskih ustanova provode najveći dio vremena u danu. Upravo zbog toga obveza je svakog dječjeg vrtića ponuditi što više mogućnosti da se djeca prepoznaju u različitim aktivnostima. U ovom slučaju radi se o kretanju koje želimo ponuditi ne samo kroz svakodnevne organizirane i slobodne aktivnosti djece već i kroz dodatni kraći program usmjeren na razvoj motoričkih znanja. Kompetencija u području temeljnih motoričkih znanja poput trčanja, skakanja i bacanja pridonosi dječjem tjelesnom, kognitivnom i socijalnom razvoju i smatra se temeljem za aktivan život. Pozitivno je povezana sa zdravstvenim dobrobitima, razinom tjelesne aktivnosti djece, a negativno s nepovoljnim težinskim statusom: prekomjernom težinom i pretilošću. Širi repertoar motoričkih znanja, koji je posljedica organiziranih oblika vježbanja, u konačnici će djeci omogućiti pronalaženje aktivnosti koje mogu dobro izvoditi i u kojima mogu uživati. Smatra se da je stupanj temeljnih motoričkih znanja jako važan i podcijenjen uzročni mehanizam dijelom odgovoran za zdravstveno rizično ponašanje i tjelesnu neaktivnost. Kraćim programom usmjerenim na razvoj i širenje repertoara motoričkih znanja kroz različite prirodne oblike kretanja s naglaskom na pravilnu izvedbu, želimo utjecati na djetetove motoričke kompetencije koje će moći primjenjivati cijeli život one djece koja su osobito zainteresirana za sportske aktivnosti. Ovaj program je namijenjen djeci od četiri do šest godina odnosno do polaska u školu. Predviđa se do 15 djevojčica i dječaka po skupini. Ciljevi ovog programa vježbanja usklađeni su s razvojnim potrebama djece te usmjereni unapređenju više razvojnih područja:

 • zadovoljavanje potrebe djeteta za igrom i kretanjem,
 • usvajanje i unapređenje lokomotornih i manipulativnih motoričkih znanja odnosno prirodnih oblika kretanja,
 • usvajanje motoričkih znanja iz različitih sportova,
 • razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije, ravnoteže, brzine, jakosti) te senzorički razvoj,
 • usvajanje zdravih navika (redovito vježbanje i zdravlje, higijena, prehrana..),
 • unapređenje suradnje i komunikacije među djecom, reguliranje emocija vezanih za pobjedu i poraz, utjecaj na stvaranje vrijednosnog sustava, utjecaj na disciplinu, upornost i samostalnost.

Nakon završenog kraćeg programa sportskih aktivnosti očekuju se sljedeće kompetencije:

 • dijete će znati što je sport, zašto je korisno vježbati, koliko treba vježbati, kako pravilno sjediti i stajati, te zašto se ne smije dugo sjediti,
 • dijete će moći nabrojati više od 15 sportova, nabrojati zdrave namirnice, održavati osobnu higijenu vezanu za provođenje vježbanja, prihvatiti poraz i čestitati prijatelju na pobjedi,
 • dijete će moći disciplinirano sudjelovati u organiziranom vježbanju, stati u formaciju kolone i vrste, pravilno hodati, trčati, bacati, skakati te imati određena predznanja (na inicijalnom ili srednjem stupnju) za složenije oblike kretanja ali i razinu sposobnosti za izvođenje tih kretanja
 • dijete će imati višu razinu motoričkih znanja mjerenu TGMD2 baterijom testova.

Kraći program sporta održava se od rujna do lipnja dva puta tjedno po 45 minuta  u ukupnom trajanju od 70 sati. Cijena programa je 200,00 kn mjesečno.

previous arrow
next arrow
Slider
Kraći program rada s potencijalno darovitom djecom «Istraživači» u DV Košnica

Pilot program rada s potencijalno darovitom djecom u Košnici pokrenuli smo u okviru projekta „Zujimo cijeli dan: program smjenskog rada u DV Košnica“, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda te je besplatan za svu djecu polaznike vrtića za vrijeme trajanja projekta, tj. do 4. rujna 2020. Nakon pilot faze, Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te 2020.godine dobio suglasnost za provedbu. Program provodi stručna suradnica psihologinja, odgojiteljice, a ponekad i  vanjski suradnici DV Košnica. Besplatan je za svu djecu polaznike DV Košnica, koji temeljem testiranja budu od naše stručne suradnice psihologinje Vanje Medić predloženi za sudjelovanje.  Program se održava od rujna do lipnja dva puta tjedno po sat vremena. Program je besplatan za svu djecu polaznike DV Košnica, jer je sufinanciran sredstvima ESF u okviru javnog poziva Unapređenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja, a u okviru projekta kodnog broja UP.02.2.2.16.0228 Zujimo cijeli dan 2: produljeno radno vrijeme DV Košnica.

 • ZA KOGA? -za djecu polaznike DV Košnica stariju od 4 godine koji su identificirani od strane psihologinje i odgojiteljica kao potencijalno darovita djeca-(najviše 12 djece)
 • KADA? -1 radionica (90 min.) svaki drugi tjedan od 9.00 do 10.30 h
 • GDJE?-u sportskoj dvorani vrtića, sobi dnevnog boravka ili parku ovisno o temi  
 • ZAŠTO POSEBAN PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM?

U ranoj dobi djeca iskazuju uglavnom potencijalnu darovitost koja se još ne očituje u potpunosti kao zrela, produktivna darovitost. Stoga je iznimno važno u ranom djetinjstvu svoj djeci, pa tako i darovitoj, osigurati što poticajnije okruženje.

Darovita djeca se najčešće izdvajaju jer mnoge stvari rade brže, uspješnije i drukčije od svojih vršnjaka i samim time imaju bolja i viša postignuća.

Zbog toga, darovito dijete predškolskog uzrasta ima neke posebne potrebe u odgoju i obrazovanju koje proizlaze iz njegovih specifičnih osobina:

o             druženjem s vršnjacima po kronološkoj i mentalnoj dobi

o             neovisnošću i izazovima u učenju

o             ostvarenjem u specifičnim interesima

o             dodatnim i obogaćenim sadržajima

Cilj programa je identifikacija potencijalno darovite djece, prepoznavanje specifičnih/posebnih  potreba, sposobnosti i interesa djece:

 • utvrđivanje postojećeg iskustva i znanja djece te oblikovanje uvjeta za njihovo nadograđivanje;
 • ostvarivanje individualiziranog i fleksibilnog odg.-obrazovnog pristupa kojim se omogućava zadovoljenje različitih potreba djece;
 • razvijanje jakih i moderiranje slabih strana djece;
 • poticanje cjelovitog razvoja djece kroz stvaranje uvjeta i osiguranje primjerene potpore razvoju u skladu s individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta
 • poticanje razvoja djece kroz sva područja razvoja, a osobito socijalnog i emocionalnog razvoja djece, sa ciljem stvaranja stabilne i pozitivne slike o sebi kao okosnice razvoja ostalih kompetencija te osnaživanja djece za različite i specifične socijalne izazove.

Vrtić za cilj ima i kroz sve svoje sadržaje povezivati obiteljski i vrtićki život djece te stoga roditelje vidi kao važne sudionike i partnere odgojno-obrazovnog procesa. U odnosu na roditelje kao sudionike procesa postavljene su ove zadaće:

 • upoznavanje roditelja s posebnim potrebama potencijalno darovite djece;
 • pružanje podrške i edikacije u odgoju darovite djece
 • poticanje na aktivno uključivanje u odgojno-obrazovni proces i njegovo vrednovanje
previous arrow
next arrow
Slider
Kraći program glazbe

Kraći program glazbe provodi prof. Jelena Sikirica, iskusna glazbena pedagoginja, diplomirana solo pjevačica i samostalna umjetnica http://igraonica-glazbena.com/onama.html . Program se održava od rujna do lipnja dva puta tjedno po sat vremena. Program je besplatan za svu djecu polaznike DV Košnica, jer je sufinanciran sredstvima ESF u okviru javnog poziva Unapređenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja, a u okviru projekta kodnog broja UP.02.2.2.16.0228 Zujimo cijeli dan 2: produljeno radno vrijeme DV Košnica.

Organizacija programa:

 • za djecu polaznike DV Košnica stariju od 4 godine
 • u trajanju od dva puta tjedno po 1h,
 • u najviše dvije skupine programa,
 • s najviše 15 djece po skupini
 • u sportskoj dvorani vrtića
previous arrow
next arrow
Slider