Kraći programi

Kraći program plesa

Kraći program plesa u Košnici smo pokrenuli u okviru projekta „Zujimo cijeli dan: program smjenskog rada u DV Košnica“, a tijekom provedbe prve faze projekta bio je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda te je bio besplatan za svu djecu polaznike vrtića za vrijeme trajanja projekta 2018-2020. Nakon završetka prve faze projekta, program se naplaćuje roditeljima. Program provode educirani plesni pedagozi, vanjski suradnici DV Košnica.

Organizacija programa:

 

za djecu polaznike DV Košnica stariju od 4 godine

u trajanju od dva puta tjedno po 45 min,

u najviše dvije skupine programa,

s najmanje 12 djece po skupini

u sportskoj dvorani vrtića

Program prolazi kroz šest unaprijed određenih tema podijeljenih u podteme. Glavne teme se temelje na principima koje je kreirala Ana Maletić u svom djelu „Pokret i ples“. Maletić smatra da je temelj modernog odgoja razvijanje stvaralaštva djeteta. Teme:

 

 1. Svijest o svom tijelu u pokretu/kinestetički osjećaj Osjećaj za svoje tijelo u pokretu ili tzv. kinestetički osjećaj, jedan je od temeljnih osjeta koji se razvija kod svakog djeteta od samog rođenja. Zadatak prve teme je prepoznati taj osjećaj te ga probuditi kroz kretanje. Kako bi dijete uopće stvorilo svijest o svom tijelu i njegovim mogućnostima, u prvoj temi osvještavamo dio po dio tijela u pokretu, radimo na prihvaćanju individualnih posebnosti djeteta i prepoznavanju njegovih mogućnosti, bavimo se osnovnim tehničkim elementima koji se kasnije razvijaju u kompleksnije strukture i omogućavaju djetetu prikupljanje vlastitog plesnog vokabulara za njegove kratke plesne radove koji slijede u idućim temama.

 

 1. Tijelo u prostoru Nakon što dijete stekne dojam vlastitog tijela i osobnog prostora, djetetova pažnja se usmjerava na prostor oko njega odnosno na spoznavanje prostora u kojem se kreće. Dijete se prvi put susreće sa radom u paru te mu se pruža mogućnost izražavanja i prezentiranja vlastitih ideja, a s druge strane i prepoznavanje tuđih potreba kako bi kroz suradnju s drugima ostvarilo predviđeni zadatak. Od djeteta se zahtijeva incijativnost i inovativnost za razvoj vlastitih ideja.

 

 1. Ritmizacija i dinamika kretanja Ova tema je usmjerena na upoznavanje bogatstva pokreta kroz istraživanje ritmizacije; prvo kroz ritam disanja kao i vlastitog osjećaja za ritam, a zatim i kroz prepoznavanje ritma u glazbi te korištenja glazbe kao inspiracije za kretanje. Kroz improvizaciju i igru, dijete se upoznaje sa mogućnostima kretanja u različitim kvalitetama dinamike i ritma.

 

 1. Tok pokreta Dijete upoznaje razlike između vezanog i slobodnog toka pokreta te kroz verbalno izražavanje dijete prepoznaje emocionalna stanja u koja ga određeni način kretanja dovodi. Tako u slobodnom toku kretanja prevladava lakoća i živahnost dok vezani tok donosi promišljenost i sigurnost. Naposljetku se tok pokreta veže sa već usvojenom ritmizacijom i dinamikom kretanja što djetetu omogućava kompleksniji i bogatiji plesni izražaj.

 

 1. Rad u duetu i rad u grupi Ova tema zahtijeva od djeteta prilagođavanje partneru i suradnju s drugima. Kroz jednostavne improvizacijske zadatke, dijete uči pratiti druge, prepoznaje svoju ulogu u grupi, razvija senzibilitet za druge. Internalizirani osjećaj za rad sa drugima je temelj za kasnije oblikovanje kratkih plesnih sekvenci u grupi.

 

 1. Upoznavanje s osnovnim izražajnim akcijama Osnovne izražajne akcije su zajedničke svakom obliku kretanja – od hoda, stajanja, razgovora, trka pa sve do plesa. One su kombinacija ritma, dinamike, toka pokreta i prostora. Dijete se kroz ovu temu uči prepoznavati i imenovati vlastite i tuđe načine kretanja te to znanje koristi u kreiranju vlastitog plesnog materijala.

 

Voditeljica kraćeg programa plesa u protekloj pedagoškoj godini 2022./23. je plesna pedagoginja Sanja Jurić, koja i ove pedagoške godine 2023./24. nastavlja voditi naše plesače. Cijena programa je 26,54 EUR mjesečno, a program se provodi od 3.10.2023. do 30.6.2024. s pauzom od 21.12.-9.1. koja je uračunata u cijenu programa.

Program će se provoditi utorkom i četvrtkom 15.45-16.30

Prijaviti se možete putem anketnih lista na oglasnim pločama vaših odgojnih skupina, a prvi sat plesa 3.10.2023. u 15.45 ujedno je i ogledni sat na kojemu mogu prisustvovati roditelji.  

previous arrow
next arrow
Slider
Kraći program sporta

Kraći program plesa u Košnici smo pokrenuli u okviru projekta „Zujimo cijeli dan: program smjenskog rada u DV Košnica“, a tijekom provedbe prve faze projekta bio je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda te je bio besplatan za svu djecu polaznike vrtića za vrijeme trajanja projekta 2018-2020. Nakon završetka prve faze projekta, program se naplaćuje roditeljima. Program provode educirani plesni pedagozi, vanjski suradnici DV Košnica.

Organizacija programa:

 

za djecu polaznike DV Košnica stariju od 4 godine

u trajanju od dva puta tjedno po 45 min,

u najviše dvije skupine programa,

s najmanje 12 djece po skupini

u sportskoj dvorani vrtića

Program prolazi kroz šest unaprijed određenih tema podijeljenih u podteme. Glavne teme se temelje na principima koje je kreirala Ana Maletić u svom djelu „Pokret i ples“. Maletić smatra da je temelj modernog odgoja razvijanje stvaralaštva djeteta. Teme:

 

 1. Svijest o svom tijelu u pokretu/kinestetički osjećaj Osjećaj za svoje tijelo u pokretu ili tzv. kinestetički osjećaj, jedan je od temeljnih osjeta koji se razvija kod svakog djeteta od samog rođenja. Zadatak prve teme je prepoznati taj osjećaj te ga probuditi kroz kretanje. Kako bi dijete uopće stvorilo svijest o svom tijelu i njegovim mogućnostima, u prvoj temi osvještavamo dio po dio tijela u pokretu, radimo na prihvaćanju individualnih posebnosti djeteta i prepoznavanju njegovih mogućnosti, bavimo se osnovnim tehničkim elementima koji se kasnije razvijaju u kompleksnije strukture i omogućavaju djetetu prikupljanje vlastitog plesnog vokabulara za njegove kratke plesne radove koji slijede u idućim temama.

 

 1. Tijelo u prostoru Nakon što dijete stekne dojam vlastitog tijela i osobnog prostora, djetetova pažnja se usmjerava na prostor oko njega odnosno na spoznavanje prostora u kojem se kreće. Dijete se prvi put susreće sa radom u paru te mu se pruža mogućnost izražavanja i prezentiranja vlastitih ideja, a s druge strane i prepoznavanje tuđih potreba kako bi kroz suradnju s drugima ostvarilo predviđeni zadatak. Od djeteta se zahtijeva incijativnost i inovativnost za razvoj vlastitih ideja.

 

 1. Ritmizacija i dinamika kretanja Ova tema je usmjerena na upoznavanje bogatstva pokreta kroz istraživanje ritmizacije; prvo kroz ritam disanja kao i vlastitog osjećaja za ritam, a zatim i kroz prepoznavanje ritma u glazbi te korištenja glazbe kao inspiracije za kretanje. Kroz improvizaciju i igru, dijete se upoznaje sa mogućnostima kretanja u različitim kvalitetama dinamike i ritma.

 

 1. Tok pokreta Dijete upoznaje razlike između vezanog i slobodnog toka pokreta te kroz verbalno izražavanje dijete prepoznaje emocionalna stanja u koja ga određeni način kretanja dovodi. Tako u slobodnom toku kretanja prevladava lakoća i živahnost dok vezani tok donosi promišljenost i sigurnost. Naposljetku se tok pokreta veže sa već usvojenom ritmizacijom i dinamikom kretanja što djetetu omogućava kompleksniji i bogatiji plesni izražaj.

 

 1. Rad u duetu i rad u grupi Ova tema zahtijeva od djeteta prilagođavanje partneru i suradnju s drugima. Kroz jednostavne improvizacijske zadatke, dijete uči pratiti druge, prepoznaje svoju ulogu u grupi, razvija senzibilitet za druge. Internalizirani osjećaj za rad sa drugima je temelj za kasnije oblikovanje kratkih plesnih sekvenci u grupi.

 

 1. Upoznavanje s osnovnim izražajnim akcijama Osnovne izražajne akcije su zajedničke svakom obliku kretanja – od hoda, stajanja, razgovora, trka pa sve do plesa. One su kombinacija ritma, dinamike, toka pokreta i prostora. Dijete se kroz ovu temu uči prepoznavati i imenovati vlastite i tuđe načine kretanja te to znanje koristi u kreiranju vlastitog plesnog materijala.

 

Voditeljica kraćeg programa plesa u protekloj pedagoškoj godini 2022./23. je plesna pedagoginja Sanja Jurić, koja i ove pedagoške godine 2023./24. nastavlja voditi naše plesače. Cijena programa je 26,54 EUR mjesečno, a program se provodi od 3.10.2023. do 30.6.2024. s pauzom od 21.12.-9.1. koja je uračunata u cijenu programa.

Program će se provoditi utorkom i četvrtkom 15.45-16.30

Prijaviti se možete putem anketnih lista na oglasnim pločama vaših odgojnih skupina, a prvi sat plesa 3.10.2023. u 15.45 ujedno je i ogledni sat na kojemu mogu prisustvovati roditelji.

Kraći program rada s potencijalno darovitom djecom «Istraživači» u DV Košnica

Pilot program rada s potencijalno darovitom djecom u Košnici pokrenuli smo u okviru projekta „Zujimo cijeli dan: program smjenskog rada u DV Košnica“, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda te je tijekom trajanja EU projekta bio besplatan za svu djecu polaznike vrtića za vrijeme trajanja projekta, 4. rujna 2018. do 5. prosinca 2020. Nakon pilot faze, Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te 2020.godine dobio suglasnost MZO za provedbu. Potom smo dobili financiranje druge faze projekta “Zujimo cijeli dan 2: produljeno radno vrijeme DV Košnica” te smo program nastavili financirati EU sredstvima sve do kraja pedagoške godine 2022./2023. Djeca polaznici DV Košnica koja su nakon testiranja pokazala potencijalnu darovitost tako su tijekom 4 godine mogla besplatno koristiti ovaj inovativan program, u kojemu smo testirali neke od najboljih praksi rada s potencijalno darovitima. Nazvali smo ih Istraživači.

Program uvijek provodi stručna suradnica psihologinja Vanja Medić, odgojiteljice, a ponekad i  vanjski suradnici DV Košnica.

 

ZA KOGA? -za djecu polaznike DV Košnica stariju od 4 godine koji su identificirani od strane psihologinje i odgojiteljica kao potencijalno darovita djeca-(najviše 12 djece)

KADA? -1 radionica (90 min.)  jednom tjedno 16.30-18 sati, u periodu od 1. studenoga 2023. do 30. lipnja 2024.

GDJE?-u sportskoj dvorani vrtića, sobi dnevnog boravka ili parku, ovisno o temi 

KOLIKO? Cijena programa je 60 EUR mjesečno. Prijave nisu moguće, već će psihologinja obavijestiti sve roditelje čija djeca su kandidati za program te će roditelji odlučiti o uključivanju njihove djece

 

ZAŠTO POSEBAN PROGRAM RADA S POTENCIJALNO DAROVITOM DJECOM?

U ranoj dobi djeca iskazuju uglavnom potencijalnu darovitost koja se još ne očituje u potpunosti kao zrela, produktivna darovitost. Stoga je iznimno važno u ranom djetinjstvu svoj djeci, pa tako i darovitoj, osigurati što poticajnije okruženje.

 

Darovita djeca se najčešće izdvajaju jer mnoge stvari rade brže, uspješnije i drukčije od svojih vršnjaka i samim time imaju bolja i viša postignuća.

 

Ciljevi programa:

 • identifikacija potencijalno darovite djece,
 • prepoznavanje specifičnih/posebnih  potreba, sposobnosti i interesa djece,
 • utvrđivanje postojećeg iskustva i znanja djece te oblikovanje uvjeta za njihovo nadograđivanje;
 • ostvarivanje individualiziranog i fleksibilnog odg.-obrazovnog pristupa kojim se omogućava zadovoljenje različitih potreba djece;
 • razvijanje jakih i moderiranje slabih strana djece;
 • poticanje cjelovitog razvoja djece kroz stvaranje uvjeta i osiguranje primjerene potpore razvoju u skladu s individualnim posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta
 • poticanje razvoja djece kroz sva područja razvoja, a osobito socijalnog i emocionalnog razvoja djece, sa ciljem stvaranja stabilne i pozitivne slike o sebi kao okosnice razvoja ostalih kompetencija te osnaživanja djece za različite i specifične socijalne izazove.

 

Vrtić za cilj ima i kroz sve svoje sadržaje povezivati obiteljski i vrtićki život djece te stoga roditelje vidi kao važne sudionike i partnere odgojno-obrazovnog procesa.

U odnosu na roditelje kao sudionike procesa postavljene su ove zadaće:

 • upoznavanje roditelja s posebnim potrebama potencijalno darovite djece;
 • pružanje podrške i edikacije u odgoju darovite djece
 • poticanje na aktivno uključivanje u odgojno-obrazovni proces i njegovo vrednovanje
  previous arrow
  next arrow
  Slider

     

Kraći program glazbe

Kraći program glazbe provodio se do sada u DV Košnica u sklopu projekta „Zujimo cijeli dan 2“i bio je besplatan za djecu koja su pokazala interes. Kako projekt završava 3.10.2023. DV Košnica odlučio je kraći program glazbe provoditi i dalje besplatno za djecu svih odgojnih skupina.

Voditeljica programa je prof. Jelena Sikirica, glazbena pedagoginja, diplomirana solo pjevačica i samostalna umjetnica. Program će se prema rasporedu provoditi na način da će teta Jelena dolaziti u svaku skupinu i provoditi program sukladno dobi, tijekom jutra kako bi sva djeca našeg vrtića sudjelovala i dobila priliku ući u svijet glazbe.

 • Raspored kraćeg programa glazbe:

PONEDJELJKOM: PČELICE, PANDICE i KRIJESNICE 1 (10 djece predškolaraca kako ih podijeli voditeljica)

SRIJEDOM: ŽABICE, SLONIĆI i KRIJESNICE 2 (10 djece koji nisu predškolarci) i KRIJESNICE 3 (11 djece predškolarci) . 

 • Krijesnice će biti podijeljene u 3 skupine, a s predškolarcima će se provoditi program BLOK FLAUTE.
  previous arrow
  next arrow
  Slider