Produljeno radno vrijeme

ZUJIMO CIJELI DAN 2: PRODULJENO RADNO VRIJEME U DJEČJEM VRTIĆU KOŠNICA je projekt sa ciljem proširenja usluge i unapređenja kvalitete redovitog i posebnih programa u vrtiću, kojim podupiremo ravnotežu obiteljskog i poslovnog života obiteljima polaznika vrtića u trajanju od 20 mjeseci (3.2.2022.-3.10.2023.). Projekt je sufinanciran u ukupnom iznosu od 3.555.240,32 kuna sredstvima Europskog socijalnog fonda (sufinanciranje 100% prihvatljivih troškova). Ciljevi projekta „Zujimo cijeli dan 2: produljeno radno vrijeme DV Košnica“ su unaprijeđena usluga kroz produljeno radno vrijeme (6-21 h), educirani odgojitelji i stručni suradnici te obogaćen kurikulum kroz razvoj i provedbu posebnog programa glazbene kulture.

Ostvarenjem ovih ciljeva ćemo osigurati usklađivanje poslovnog i obiteljskog života za obitelji 108 polaznika vrtića tijekom 20 mjeseci. Projekt je nastavak unapređivanja usluge, jer smo 2018.-20. provodili program smjenskog rada temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za „Zujimo cijeli dan: program smjenskog rada u DV Košnica“, UP.I.02.2.2.08.0007, kojim smo obuhvatili 62 djece u 3 pedagoške  godine. Roditelji su korištenjem programa smjenskog rada bili u prilici provesti više kvalitetnog vremena sa svojom djecom, a vrtić unapređenjem kvalitete i obogaćivanjem programa djeci omogućio dodatne sadržaje i kvalitetniju stručnu skrb zapošljavanjem novih i edukacijom postojećih odgojitelja i stručnih suradnika.

I nakon službenog završetka prve faze projekta smo nastavili osiguravati uslugu produljenog radnog vremena te se prijavili na natječaj za 2. fazu projekta – NASTAVAK UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA (Broj poziva: UP.02.2.2.16)

U drugoj fazi projekta, koja je započela 3. veljače 2022. uslugom smo obuhvatili svu djecu upisanu u naš vrtić te se usluga produljenog rada ne naplaćuje dodatno. Boravak djece u skupinama je i dalje fleksibilan, uz poštivanje satnice 10-satnog redovitog programa. Osigurani su dodatni obroci.

Obogaćivanje redovitog i posebnih programa u vrtiću je također financirano sredstvima projekta; brojni kulturni i edukativni sadržaji izvan redovitog programa (izleti, kazališne predstave, posjeti muzejima i filmskim programima, edukativne radionice) BESPLATNI ZA SVU DJECU u vrtiću

Više o projektu i upisima u vrtić pitajte nas na: info@dv-kosnica.hr.

Voditelj projekta: Križana Brkić, prof.