Naš stručni tim savjetuje

Polazak u školu

Polazak u školu za dijete i njegovu obitelj donosi mnogo promjena, pa je pravovremena priprema djeteta za taj veliki korak od velike važnosti. Priprema za školu ne odnosi se samo na godinu prije polaska u školu, jer spremnost za školu podrazumijeva sposobnosti i vještine koje se razvijaju od najranije djetetove dobi.

Škola pred djecu stavlja određene zahtjeve, za koje djeca, kako bi im mogla udovoljiti moraju dostići određenu razinu spremnosti – tjelesnu, socio-emocionalnu i spoznajnu spremnost. Prije upisa u prvi razred utvrđuje se spremnost djeteta od strane stručnog povjerenstva. To podrazumijeva sistematski zdravstveni pregled u ambulanti školske medicine te testiranje djeteta u matičnoj školi kod stručne službe (razgovor uz provjeru osnovnih vještina). Ako sistematski pregled i testiranje djeteta ukažu da još nije dostiglo onu zrelost koja omogućava udovoljavanje školskim zahtjevima, savjetuje se odgoda početka školovanja za godinu dana.

Pitanje koje često “muči” roditelje je „Mora li dijete naučiti čitati i pisati prije polaska u školu?“. Dijete ne mora znati pisati čitati prije polaska u školu, ali trebalo bi razvijati razne sposobnosti i vještine koje su uvjet za savladavanje tih i drugih školskih izazova.
Predčitalačke i predpisalačke vještine podrazumijevanju prepoznavanje i proizvodnju rime, slogovnu sintezu i analizu (spajanja slogova u riječi i obratno, rastavljanje riječi na slogove), izdvajanje prvog i zadnjeg glasa u riječima, glasovnu sintezu i analizu (spajanja glasova u riječi i obratno, rastavljanje riječi na glasove, odnosno „slovkanje“) te grafomotoričke vještine. Ove vještine razvijaju se od djetetovog rođenja, pa je za njihov razvoj nužno pružiti djetetu poticajno okruženje, u kojem je roditelj primjer ponašanja djetetu, u kojem se redovito čita, piše, crta i u kojem je dijete okruženo dječjim knjigama prema njegovu interesu. Kroz druženje s knjigom dijete uči kako se drži knjiga, da tekst ide s lijeva na desno, odozgo nadolje te kako se knjiga lista, što je od velikog značaja jer djeca kad krenu pisati često zrcale slova, pišu s desna na lijevo ili odzdo prema gore.

U ovoj dobi se očekuje da djeca poznaju boje, vremenske odnose (godišnja doba, dani u tjednu, jutro, večer, prije, poslije) te prostorne odnose (lijevo, desno, gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad). Očekuje se da dijete pravilno izgovara sve glasove, pravilno se gramatički izražava (koristi množinu i jedninu, zamjenice, rod i padež), verbalno definira jednostavne pojmove (od čega su, čemu služe, sličnosti , razlike…), verbalno iskazuje sličnosti i razlike među pojmovima te da zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu. Dijete treba usvajati i različite predmatematičke vještine, poput razvrstavanja predmeta prema određenom svojstvu (boja, veličina, oblik), uočavanja sličnosti i različitosti, prepoznavanja brojki, razumijevanja pojmova više, manje, duži, kraći, oduzmi, dodaj…, razumijevanja dodavanja ili oduzimanja uz konkretne objekte, nizanja predmeta i održavanje slijeda.
Često veliki naglasak stavljamo na spoznajne zahtjeve koje škola stavlja pred djecu. Međutim, socio-emocionalna zrelost izuzetno je bitna kako bi se dijete lakše snašlo i kako bi prilagodba na novo okruženje bila što lakša.

Djeca trebaju biti samostalna u brizi o sebi, vješta u komunikaciji s vršnjacima i odraslim osobama, razvijenih radnih navika, strpljenja, sposobna kontrolirati svoje emocije, surađivati, tražiti pomoć, rješavati konflikte, brinuti o svojim stvarima. Stvorite djetetu radne navike kroz male obaveze, kao što su pospremanje sobe, kreveta, postavljanje pribora na stol… Potaknite dijete da samo donosi male odluke (npr. koju priču želi da mu pročitate, koju majicu će obući). Pokažite entuzijazam kada želi nešto samo učiniti, iako mu za to treba puno više vremena i pohvalite ga za uloženi trud. Pripremite dijete za situacije u kojima treba biti samostalno – uvježbajte s djetetom put do škole, adresu stanovanja, čuvanje i pripremu knjiga i ostalog pribora za školu, upoznajte ga s osobama koje će se o njemu brinuti za vrijeme vaše odsutnosti…
U ovoj dobi djeca počinju uspoređivati sebe s vršnjacima, a uskoro kreću i prva vrednovanja u školi. Stoga je važno njegovati i razvijati samopouzdanje djeteta. Važno je pohvaliti djetetovo konkretno ponašanje, omogućiti djetetu doživljaj uspjeha kroz aktivnosti u kojima je uspješno, ohrabrivati dijete da se upušta u nove aktivnosti, poticati da završi započeto, da ne odustaje, učiti dijete da promatra vlastiti napredak, učiti da se suočava i prihvaća neuspjeh.

Razvijajte djetetove pozitivne stavove i interes prema školi. Ohrabrujte svoje dijete čak i ako imate neugodna sjećanja na Vaše školske dane. Djeca lako i sama osjete nesigurnosti i strahove roditelja. Govorite o školi kao o mjestu gdje će naučiti puno novoga, upoznati nove prijatelje, imati učitelja koji će mu pomagati. Nikako nemojte dijete plašiti obavezama koje ga čekaju u školi. Prije polaska u školu na vrijeme i u dobrom ozračju s djetetom pripremite njegov prostor za učenje, potrebni pribor i školsku torbu. Neka dijete aktivno bude uključeno u izbor, kako bi priprema za školu dobila na važnosti, stvorilo pozitivan stav o školi i umanjilo strah pred nepoznatim. Uspostavljanje rutine olakšat će djetetu prilagodbu na promjene – dogovorite s djetetom kako će izgledati njegovo poslijepodne nakon škole (npr. “kad dođem iz škole, prvo ručam, odmorim pola sata, pa onda pišem domaću zadaću”). Nemojte učiti s djetetom, učite ga da to bude njegova odgovornost, ali budite dostupni ako treba pomoć.
Ostvarite odnos suradnje i otvorene komunikacije s učiteljicom i stručnim timom škole – podijelite informacije o djetetu koje bi mu mogle olakšati nošenje sa školskim izazovima. Učite dijete da zna tražiti pomoć od Vas i drugih odraslih – recite mu da je učiteljica osoba kojoj se može obratiti za pomoć kad nešto ne razumije ili ima problema.
Budite podrška svom djetetu – polazak u školu donosi mnogo novosti u djetetovu funkcioniranju – imat će nove obaveze i odgovornosti, rasporede, zadaće, biti odgovorno za svoje stvari, trebat će se moći snaći u novim, nepoznatim situacijama, novom prostoru, s novim vršnjacima i odraslim osobama. Dajte mu vremena za prilagodbu, pokažite djetetu da vjerujete u njegove sposobnosti, potičite da se osamostaljuje i uči te budite na raspolaganju kad mu zatreba pomoć i podrška.

Detaljnije informacije s dodatnim primjerima kako pomoći djetetu u pripremi za školu pročitajte u Vodiču za roditelje: Ulazak u svijet škole koji je dostupan na poveznici.