Farma u Krijesnicama

Dragi roditelji,

prošli se tjedan skupina Krijesnice bavila temom “Farma”.

Ciljevi aktivnosti bili su stjecanje i proširivanje znanja o domaćim životinjama, razvoj svijesti o važnosti životinjskog svijeta te razvoj ljubavi prema životinjama. Provodili smo aktivnosti kojima su djeca upoznavala karakteristike pojedinih domaćih životinja i način ishrane životinja. Izradili smo didaktičku kutiju “Vesela farma”  pomoću koje su djeca kroz igru učila i upoznavala život na farmi, „hranila“ životinje i brinula se o njima. Proširivali smo i obogaćivali dječji rječnik novim riječima na hrvatskom i engleskom jeziku te poticali govorno stvaralaštvo kroz recitacije, pjesme, priče, zagonetke i dramatizacije. Veliko oduševljenje kod djece izazvala je imitativna igra “mužnja krave”.

previous arrow
next arrow
Slider