Programi

Program predškole

Program predškole je poseban oblik organizirane pripreme djece za polazak u osnovnu školu. Osnovna je uloga predškolskog odgoja pridonošenje povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Predškola, kao specifičan razvojni program, kreirana je tako da osim poticanja svih aspekata djetetova razvoja nastoji senzibilizirati dijete za razumijevanje i prihvaćanje međusobnih različitosti, poučiti ga znanjima, vještinama i osposobiti za prihvaćanje budućih školskih obveza, poticati slobodu u izražavanju, radoznalost i kreativnost, obogatiti iskustva novim spoznajama te ga usmjeriti prema igrama i aktivnostima koje će dijete potaknuti na jačanje pozitivne slike o sebi, a sve u svrhu uspješne prilagodbe novim uvjetima života, rasta i razvoja što ga očekuju u školi.

Cilj je omogućiti djetetu da se razvije u kompetentnu, samostalnu, odgovornu osobu, svjesnu sebe i svojih potencijala, svoje društvene i prirodne sredine, koja je otvorena, komunikativna te ispunjena optimizmom.

Planiranje kurikuluma predškole temelji se na jednakim polazištima, ciljevima i načelima kao i kurikulum vrtića, a sve u skladu sa suvremenim shvaćanjem djeteta i procesa njegova ranog odgoja i obrazovanja. Osnovno obilježje programa je znanstveno – humanistički pristup – načelo cjelovitosti razvoja djeteta, pri čemu je naročito važna sloboda u njegovom kreativnom stvaranju i provođenju.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja verificiralo je Program predškole DV Košnica (Kl: 601-02/15-03/00455, Ur.broj: 533-25-15-0004 od 27. srpnja 2015.) te se program provodi sukladno Zakonu o predškolskom odgoju sa svom djecom polaznicima vrtića u godini prije polaska u prvi razred.

Odlično surađujemo sa školama u našem okruženju te djeca predškolarci svake godine posjete OŠ Stenjevec i OŠ Dragutina Domjanića, sudjeluju u nastavi i upoznaju se s učiteljicama, prvašićima i iskuse kako izgleda jedan školski sat.

Program za roditelje- Rastimo zajedno

Danas znamo

 • da su prve godine života osobito važne za razvoj djeteta jer se tada postavljaju temelji cjelokupnog razvoja i mogućnosti;
 • da su u prvim godinama djetetova života roditelji osobito važni jer zadovoljavaju temeljne potrebe, pružaju emocionalnu toplinu i usmjeravaju djetetovo učenje i razvoj;
 • da roditelji imaju pravo na podršku u ispunjavanju svojih roditeljskih odgovornosti.

Roditelji najbolje poznaju svoje dijete i sebe, ali iskustva stručnjaka i drugih roditelja često su dobrodošla. Nitko ne zna sam odgovore na sva pitanja!

Kao dio šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu Prve 3 su najvažnije! stvoren je Program radionica za roditelje «Rastimo zajedno» koje se od 2008. godine provode s roditeljima širom Hrvatske.

Radionice za roditelje «Rastimo zajedno» omogućuje protok informacija, znanja, vještina i podrške roditeljima te promiču rast i razvoj roditelja i djeteta.

Na radionicama roditelji s voditeljicama i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, uviđaju načine na koje se odnose prema svom djetetu te doznaju i za druge moguće načine.

Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja).

Uz to, preispituju se vrijednosti u podlozi vlastitog roditeljstva, uči o potrebama djece i roditelja i načinima njihovog zadovoljavanja i vježbaju komunikacijske vještine.

Program radionica za roditelje «Rastimo zajedno» podijeljen je u jedanaest širihtema, jedanaest radionica:

 • Roditelji 21.stoljeća
 • Četiri stupa roditeljstva
 • Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
 • Sva naša djeca, kako ih volimo
 • Slušanje-važna vještina roditeljstva
 • Kako dijete uči o svijetu oko sebe
 • Granice: zašto i kako?
 • Kreiramo i biramo rješenja
 • Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja
 • Biti roditelj: utjecaji i izbori
 • Završetak i novi početak

Svaki roditelj dobiva na radionicama mapu s pisanim prilozima i stručnim tekstovima.

Predavanjima i vježbama stječu se znanja i vještine koje roditeljima koriste u odnosu s djetetom.

Razgovorom se izmjenjuju iskustva o rješavanju problema s djetetom.

Druženjem se postaje sigurniji, samopouzdaniji i zadovoljniji.

U našem vrtiću program „Rastimo zajedno“ provodi se od pedagoške godine 2011./12. a provode ga odgojiteljice Nikolina Šimunić, Tea Bubalo i psihologinja Vanja Medić.

Radionice su besplatne, a organizirane su svake godine tijekom ožujka, travnja i svibnja, jednom tjedno u kasnim poslijepodnevnim satima (11 susreta u trajanju od 2 sata). Za više informacija kontaktirajte psihologinju Vanju Medić na e-mail: info@dv-kosnica.hr