Zahtjev za upis

Svako područje označeno sa * je obvezno!

* Podaci o djetetu

Spol: M / Ž

Kontakti

Majka

Otac

Ostala djeca

- ime i prezime i godina rođenja vaše ostale djece i odgojno-obrazovna ustanova koju pohađaju


* Podaci o obiteljskom statusu:

- je li otac / majka samohrana?

- ima li majka / otac rješenje o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama? Ukoliko da, molimo navedite pravo koje koristite i period korištenja:

* Podaci o zdravstvenom stanju djeteta: